Komunikaty

22
Apr

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., informuje że w dniach 25-28.04.2016, przeprowadzane będzie mycie pojemników na śmieci na terenie Gminy Karpacz. W związku z powyższym , wywóz odpadów w tych dniach prowadzony będzie w godzinach od 7:00 do 22:00.

Podczas trwania akcji, prosimy o pozostawienie pojemników w miejscach łatwo dostępnych, tak aby ułatwić przeprowadzenie czyszczenia.

19
Apr

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE ŻE OD 19-04-2016 , ROZPOCZYNA SIĘ REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE KARPACZ. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NAPRAWIANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE DROGI;

-UL. ŁĄCZNA

-UL. NAD ŁOMNICĄ

-UL. KOLEJOWA

-UL. ŚWIĘTOKRZYSKA

-UL. MYŚLIWSKA

-UL. MOSTOWA

 

JEDNOCZEŚNIE MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. INFORMUJE ŻE OD DNIA 19-04-2016, PRZEPROWADZONE BĘDZIE ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO (MALOWANIE PASÓW) NA TERENIA MIASTA KARPACZ.

6
Apr

W DNIU 07-04-2016, OD GODZ. 23:00 DO GODZ. 5:00, WSTRZYMANA BĘDZIE DOSTAWA WODY DLA MIESZKAŃCÓW KARPACZA GÓRNEGO TJ. ULIC:

-KARKONOSKA

-PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH

-PARTYZANTÓW

-KAMIENNA

-ZAMKOWA

-PODLEŚNA

-KĄPIELOWA

-SZKOLNA

POWYŻSZE PODYKTOWANE JEST KONIECZNOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PRAC NAPRAWCZYCH W ZBIORNIKU WODY PITNEJ "WANG"

4
Apr
INFORMUJEMY, O ZMIANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KARPACZ. NOWY HARMONOGRAM DOSTĘPNY  tutaj
2
Feb

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SP. Z O.O. W KARPACZU

informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2015 r. poz. 139 z 16.01.2015 tekst jednolity), ogłasza zatwierdzone Uchwałą nr XVIII/128/16 Rady Miasta Karpacza z dnia 27 stycznia 2016 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie gminy KARPACZ obowiązujące od 01 marca 2016 r. do dnia 28 luty 2017 r.

<< <  Strona 82 z 88  > >>

Szukaj

Dla klientów

 

Jak do nas dojechać

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl