Aktualności

Feb 19, 2014

Pełna wersja taryf za wodę i ścieki


MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W KARPACZU

informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), wprowadza w życie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie gminy KARPACZ
na okres: od 01 marca 2014 r. do dnia 28 luty 2015 r.

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl