Organy Spółki

Władze Spółki

 Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,

  • Rada Nadzorcza,

  • Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników 

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

Właściciel- Gmina Karpacz

 

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki.

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Konkol

  • Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Sztando

  • Członek Rady Nadzorczej – Jakub Karaś

 

Zarząd Spółki

  • Prezes Zarządu - Henryk Morys

Szukaj

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl