Klauzula informacyjna

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu, dane kontaktowe ADO: ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz, adres e-mail: sekretariat@mzgkkarpacz.pl.

2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie www.mzgk-karpacz.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

4. Twoje dane będą przekazywane:
- podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu strony WWW,
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

5. Dane przetwarzane przez okres 2 lat.

6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

7. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

8. Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z ADO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych - pocztą tradycyjną na adres kontaktowy ADO z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: iod@mzgk-karpacz.pl

Szukaj

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl