Budowa „Autonomicznego systemu ujmowania i dystrybucji wody” przy ul. Skalnej i Komuny Paryskiej;

I etap budowy „ Autonomicznego systemu ujmowania i dystrybucji wody” obejmował wybudowanie układu hydroforowego zasilającego w wodę na cele bytowe i przeciwpożarowe nieruchomości w rejonie ulic Chopina, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego i Narutowicza.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wyłączenie z eksploatacji zbiornika na wodę wykonanego w okresie przedwojennym o konstrukcji betonowej o pojemności ok. 50 m3 zlokalizowanego powyżej ul. Kościuszki na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa Śnieżka. Dotychczasowy układ funkcjonał na bazie jednej pompy i w przypadku jej awarii mieszkańcy w/w ulic byli pozbawieni dostaw wody. Ponadto istniejący system był niewydolny pod względem przeciwpożarowym.

W ramach prowadzonej inwestycji wybudowano hydrofornię wyposażoną w cztery pompy o różnych wydajnościach zapewniających dostawę wody w ilościach wynikających z bieżących potrzeb mieszkańców w/w ulic. o następujących parametrach technicznych:

wielostopniowe wysoko-sprawne pionowe pompy ,,in-line”,
- wydajność przy pracy 2 pomp HL.S5.20/4kW - Q = 9,0 m3/h ,
- wydajność przy pracy 2 pomp HL.S15.13/11kW - Q = 31,0 m3/h ,
- wydajność całkowita zestawu - Q = 40,0 m3/h ,
szafa sterownicza zawierająca kompletny osprzęt elektryczny, układ sterująco-zabezpieczający, wyposażona w:
- przetwornice częstotliwości indywidualne dla każdej pompy
- sterownik mikroprocesorowy
- panel operatorski z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z możliwością nastaw i odczytu parametrów pracy
zabezpieczenie przed pracą pomp na sucho tzw. suchobiegiem.

I etap planowanej inwestycji został ukończony 30 sierpnia 2016 roku. Łączny koszt realizacji I etapu inwestycji (tj. budowy pompowni wody) to 191 000,00 zł .


II etap budowy „ Autonomicznego systemu ujmowania i dystrybucji wody ” obejmuje :

- budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 300 m3 wraz z systemem oczyszczania i uzdatniania wody. 
- w ramach planowanej inwestycji zostało zlecone opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej możliwości ujmowania wód drenażowych z przedwojennego systemu ujęć w rejonie ul. Kościuszki. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody, ujęcie zostanie włączone do eksploatacji w celu zasilania w wodę planowanego zbiornika retencyjnego.
Na chwilę obecną Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał decyzję pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem oczyszczania i uzdatniania wody. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody, co jest planowane na II kwartał 2017 r.

W celu poprawy jakości wody na „SUW MAJÓWKA” zlecił opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla zadnia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i budowa ujęcia wód podziemnych Majówka”.

Dla w/w zadania inwestycyjnego zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to przełom II/III kwartału 2017r.

Spółka w bieżącym roku wykonała na terenie Karpacza wymiany przyłączy oraz sieci wodociagowych na łącznej długości ok. 780 mb.

Łączny koszt to koło 200 000,00 zł.


Łączny koszt wszystkich prac i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej” w 2016 roku wyniósł ok. 1 118.000,00 zł i w większości realizowane były system gospodarczym

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl