Przebudowa ul. Granitowej i ul. Sikorskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja polegała na wybudowaniu oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Granitowej i ul. Sikorskiego. Istniejący odcinek sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych DN 350 został przebudowany i wykonany z rur PVC litych, SDR34, SN≥8, DN250 o całkowitej długości L= 330,19 mb. Przebudowa sieci wodociągowej dotyczyła projektowanych odcinków sieci z rur PE100 SDR11 PN16 DN160 w ul. Granitowej w Karpaczu. Zadaniem projektowanej sieci wodociągowej jest zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych wcześniej zasilanych z istniejących sieci wodociągowych wykonanych z rur stalowych wA50 i wA80 ul. Granitowa. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wybudowana została sieć wodociągowa o średnicy DN 160 mm o łącznej długości L = 461,30 mb.
Łączny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 613.314,89 zł. Przedmiotowa inwestycja była zrealizowana w terminie od 25.09.2017 r do 16.07.2018 r.
Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
http://wfosigw.wroclaw.pl/o-nas/przedmiot-dzialalnosci

 

 

 

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl