Podstawowe zadania Spółki

 

1. Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków polegających na ujmowaniu i dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Karpacz w okresie od 01 października 2013 r. bezterminowo. Powyższa działalność prowadzona będzie za pomocą własnych i dzierżawionych sieci i przyłączy wodno- kanalizacyjnych, ujęć wodociągowych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.


2. Zarządzania nieruchomościami:
a/ gruntowymi niezabudowanymi typu:

- tereny zielone,
- parkingi i miejsca postojowe,
- place zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

b/ stanowiącymi pas dróg gminnych(letnie i zimowe utrzymanie dróg),
c/ cmentarzem komunalnym.


3. Licencjonowane Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w ramach której oferuje obsługę:

-administracyjną,
-księgową,
-techniczną,
-prawną.

 

4. Zarządzania lokalami stanowiącymi gminny zasób lokalowy w tym:

- lokale znajdujące się w nieruchomościach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- lokale znajdujące się w nieruchomościach nie zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

 

5. Usługi remontowo- budowlane

Szukaj

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl