RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych  w związku z nawiązaniem kontaktu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu.


1. Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu, dane kontaktowe ADO: Karpacz (58-540), ul. Obrońców Pokoju 2a, e-mail: sekretariat@mzgk-karpacz.pl.

2. Dane będą przetwarzane:

a)
jeśli jesteś naszym potencjalnym klientem/klientem/ich pełnomocnikiem:

 • aby podjąć działania niezbędne do zawarcia i realizacji umowy między Tobą a ADO (zrealizowania usługi, o którą wnioskujesz), w związku z nawiązaniem kontaktu,
 • aby wykonać obowiązki prawne ciążące na ADO, jeśli w związku z nawiązaniem kontaktu będą one na ADO spoczywać,
 • w celu realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ADO, które stanowią jego podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych, polegających na: realizacji czynności objętych pełnomocnictwem, kontaktowaniu się z Tobą w związku z umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;

b) jeśli korespondujesz z nami w celu załatwienia innej sprawy:

 • w celu realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ADO, które stanowią jego podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych, polegających na: udzieleniu Ci odpowiedzi/załatwieniu Twojej sprawy oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,

c) jeśli jesteś potencjalnym dostawcą (osobą fizyczną)/osobą kontaktową/ potencjalnego dostawcy albo dostawcą (osobą fizyczną)/osobą kontaktową dostawcy:

 • aby podjąć działania niezbędne do zawarcia i realizacji umowy między Tobą a ADO,
 • aby wykonać obowiązki prawne ciążące na ADO, jeśli w związku z nawiązaniem kontaktu będą one na ADO spoczywać,
 • w celu realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ADO, które stanowią jego podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych, polegających na: komunikowaniu się z Tobą w związku z nawiązaniem kontaktu, utrzymywaniu bieżącego kontaktu z Tobą, jeśli została zawarta umowa z dostawcą, dbaniu o dobre relacje z Tobą oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku zawarcia i realizacji umowy/prowadzenia korespondencji z Twojej inicjatywy jest niezbędne, aby zrealizować cele przetwarzania.

4. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np.: podmioty serwisujące systemy informatyczne ADO (w szczególności M. Informatyka sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul. Modrzewskiego 42), dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej (w szczególności home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4),
 • podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane, w zależności od celów przetwarzania:   

 • przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
 • w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do prowadzenia komunikacji/ załatwienia sprawy, nie dłużej jednak, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

7. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia Twoich danych osobowych (w określonych przypadkach),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację. 

 

Szukaj

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl