PRZETARGI

===================AKTUALNE ==================

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem i rozruchem stacji odwadniania osadów na modernizowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O KWOCIE

OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Załącznik 3.

Załącznik 4.

Załącznik 5.

Załącznik 6.

Załącznik 7.

Załącznik 8.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

RZUT PRZYZIEMIA

SZCZEGÓŁOWY RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO BEZ BIOKOMPONENTÓW NA POTRZEBY POJAZDÓW MZGK SP. Z O.O. W KARPACZU”
 
Informacja o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert
 
SWZ
 
Załącznik nr 1 - Projekt Umowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświad. o spełnianiu warunków 
Załącznik nr 4 - RODO
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw paliwa
Załącznik nr 6 - Oświad. o aktualności infor. zawartych w oświadczeniu
Załącznik nr 7 - Gupa kapitałowa
Załącznik nr 8 - Zobowiazania podmiotu na którego zdolnościach będzie polegać Wykonawca
Załącznik nr 9 -Wzór protokołu przyjęcia dostawy
Informacja o kwocie

 

==================NIEAKTUALNE=================

UWAGA!!!

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

SZCZEGÓŁY 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem i rozruchem stacji odwadniania osadów na modernizowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu

Ogłoszenie

SIWZ


INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załacznik 4

Załacznik 5

Załacznik 6

Załacznik 7

Szczegółówy rysunek zestawieniowy

Rzut przyziemia

Instalacje wewnętrzne

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi I


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl