PRZETARGI

==================AKTUALNE================

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa oleju napędowego bez biokomponentów na potrzeby pojazdów MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Instrukcja składania ofert

SWZ

 Projekt umowy

 Formularz ofertowy

 Oświad. o spełnianiu warunków

RODO

Wykaz dostaw paliw

 Oświad. o aktualności infor. zawartych w oświadczeniu

Gupa kapitałowa

Zobowiazania podmiotu na którego zdolnościach będzie polegać Wykonawca

Wzór protokołu przyjęcia dostawy

Pytania i odpowiedzi

==================NIEAKTUALNE=================
 
 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki z pługiem dwulemieszowym
w formie leasingu operacyjnego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie
swz
Ogłoszeie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy — zmiana
Załącznik nr 2 - Parametry oferowanego pojazdu
Załącznik nr 3 - Oświad. o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 - RODO
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw, usług
Załącznik nr 6 - Oświad. o aktualności infor. zawartych w oświadczeniu
Załącznik nr 7 - Gupa kapitałowa
Załącznik nr 8 - Zobowiazania podmiotu na którego zdolnościach będzie polegać Wykonawca
Bilans
RZiS
Pytania i odpowiedzi 
Pytania i odpowiedzi (2)

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
 

Dostawa, montaż i uruchomienie kratopiaskownika na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
INFORMACJA O KWOCIE
 
OGŁOSZENIE
 
OGŁOSZENIE - ZMIANA
 
 
 
SWZ
 
SWZ- ZMIANA
 
 
 
Załącznik 1.
 
Załącznik 1 - zmiana
 
 
 
Załącznik 2.
 
Załącznik 2 - zmiana
 
 
 
Załącznik 3.
 
 
 
Załącznik 4.
 
 
 
Załącznik 5.
 
 
 
Załącznik 6.
 
 
 
Załącznik 7.
 
Załącznik 8.
 
Załącznik 9.
 
Pytania i odpowiedzi
 
Pytania i odpowiedzi II
 
 
 
Rysunki
 
Plan sytuacyjny
 
Karpacz - PROFIL
 
Mapa inwentaryzacji powykonawczej
 
Oczyszczalnia zdjęcia
Fundament pod Kratopiaskownik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Zakup i dostawa samochodu używanego przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów”

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SWZ

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 - Oświad. o spełnianiu warunków — ZMIANA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik nr 1 Wzór Umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a - Parametry oferowanego pojazdu

Załącznik nr 3 - Oświad. o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 - RODO

Załącznik nr 5 - wykaz dostaw

Załącznik nr 6 - Oświad. o aktualności infor. zawartych w oświadczeniu

Załącznik nr 7 - Gupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - Zobowiazania podmiotu na którego zdolnościach będzie polegać Wykonawca

Link do postępowania na miniPortalu

miniPortal (uzp.gov.pl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem i rozruchem stacji odwadniania osadów na modernizowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O KWOCIE

OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Załącznik 3.

Załącznik 4.

Załącznik 5.

Załącznik 6.

Załącznik 7.

Załącznik 8.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

RZUT PRZYZIEMIA

SZCZEGÓŁOWY RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO BEZ BIOKOMPONENTÓW NA POTRZEBY POJAZDÓW MZGK SP. Z O.O. W KARPACZU”
 
Informacja o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert
 
SWZ
 
Załącznik nr 1 - Projekt Umowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświad. o spełnianiu warunków 
Załącznik nr 4 - RODO
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw paliwa
Załącznik nr 6 - Oświad. o aktualności infor. zawartych w oświadczeniu
Załącznik nr 7 - Gupa kapitałowa
Załącznik nr 8 - Zobowiazania podmiotu na którego zdolnościach będzie polegać Wykonawca
Załącznik nr 9 -Wzór protokołu przyjęcia dostawy
Informacja o kwocie

 

UWAGA!!!

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

SZCZEGÓŁY 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem i rozruchem stacji odwadniania osadów na modernizowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu

Ogłoszenie

SIWZ


INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załacznik 4

Załacznik 5

Załacznik 6

Załacznik 7

Szczegółówy rysunek zestawieniowy

Rzut przyziemia

Instalacje wewnętrzne

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi I


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl